Tato mapa bude postupně doplňována. Prozatím se můžete seznámit se zemí čarodějek.

 

Na tomto výřezu je zatím 8 oblastí, na které můžete kliknout a podívat se jak ta místa vypadají. Najdete je všechny?

Nápověda: Hledejte mezi Númerodem a Velkou svatyní.

Mapa

Mapa
Měsíční údolí Malá svatyně Velká svatyně Posvátné jezero a Posvátný strom Horská plošina Cech dobrodruhů Númerod Númerod

Měsíční údolí

Vyhlídka na měsíční údolí v zemi čarodějek.

Zde se odehrává prolog.
https://tapas.io/series/The-Story-of-The-Witch/info

Malá svatyně

Těchto svatyní je po zemi čarodějek několik. Slouží jako poutní místo. Důležitým prvkem je soška Bohyně.

Zde se odehrává prolog.
https://tapas.io/series/The-Story-of-The-Witch/info

Velká svatyně

Velká svatyně slouží čarodějkám jako centrum vlády a vzdělání. Jsou zde shromážděny grimoáry všech generací čarodějek. Většina čarodějek se sdružuje na tomto místě a učí mladou generaci všemu, co umí oni sami.

Vládne zde matriarchátní společnost, kdy je moc předávána z matky na dceru. Nejvyšší čarodějka je nazývána Matka.

Posvátné jezero a Posvátný strom

Jezero a strom je součást dědictví, které čarodějkám zanechala Bohyně.

"I Bohyně tvořila místo, kde my bychom žíti mohli. Země se třásla dní několika. Hory se létali nad hlavami sester užaslých. Ni žádná z nás si moc takovou nedokázala představit. Hory kolem mizeli a rostli, před našima očima se otvírala údolí. Naplněno bylo i jezero tak velké, že oko sotva dohlédlo okraje druhého. Ve středu jehož rostl strom jehož koruna mizela v nebi. Řknula nám, že jezero jest egregor, zdroj moci magické a strom ten tu moc skrývá!"

                                                                                                   Citováno z Grimoáru Efrídy, první Matky

Horská plošina

Na tomto místě se Reškin poprvé setkal se sestrama, když hledal neznámé druhy zvířat.

Cech dobrodruhů

Cech dobrodruhů. Na tomto místě se odehrává část příběhu z první kapitoly a je důležitou součástí Příběhu sester. Je to stará opuštěná budova z dob slávy města Númerod.

Númerod

Brána města Númerod. Kdysi toto město zbohatlo díky cechu dobrodruhů, ovšem po převratu nebylo nijak strategicky výhodné a upadlo v zapomnění.

Númerod

Jiný pohed na Númerod.

Bohužel díky omezenosti pluginů je momentálně tato varianta nejlepším řešením.